• Poles
  • Sensors
Budućnost–obnovljivi izvori energije!

Teradur d.o.o. je hrvatsko poduzeće za razvoj i  unapređenje obnovljivih izvora energije.  Razvoj obnovljivih izvora energije je ključan proces  za zaustavljanje klimatskih promjena a također i za  miran suľivot unutar globalne zajednice.

Najam ili kupnja...

Kod nas možete unajmiti ili kupiti stupove do 100 metara visine, anemometre, data loggere, jedinice za prijenos podataka itd. Teradur d.o.o. je na tom rastućem tržištu prisutan od 1996 -  preko 100 instaliranih mjernih stanica za naše klijente  govore o našoj kompetenciji , a na zahtjev smo vršili i  prikupljanje i obradu podataka. 

Rado ćemo i Vama biti na usluzi!